PHDES LANDGRAAF     

          

Kleutergym (Nijntje beweegdiploma)

Ook voor de kleuters zorgt PHDES voor een gevarieerd en leuk lesprogramma. Rollen, duikelen, klimmen, klauteren, springen, zwaaien en draaien. De kleuters doen het allemaal!

Op zaterdagochtend van 11.15 tot 12.30 uur geeft Sylvia hen les in gymzaal De Lichtenberg en zij krijgt hierbij hulp van Lily en Adine. De basisvormen van bewegen en gymnastiek staan hier centraal, iedere kleuter kan gymmen op zijn of haar eigen niveau en ook spel komt in deze lessen aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse toestellen en attributen.

Ieder jaar laten zij aan het einde van het seizoen aan alle ouders zien wat zij geleerd hebben. Ook wordt er aandacht besteed aan de feesten zoals Sinterklaas en Carnaval.

Wie: kleuters 4 tot 6 jr.
Leiding: Sylvia Lok
Hulpleiding: 
 Lily James, Adine Meens

Locatie: gymzaal de Lichtenberg


PHDES is gecertificeerd om de beweeglessen die behoren tot het Nijntje

beweegdiploma te mogen geven. De Nijntje beweeglessen zijn ontwikkeld door de

KNGU (Nederlandse turnbond) om de motorische vaardigheden te oefenen. Alle

elementen van schommelen ,zwaaien ,klimmen, klauteren, rennen, springen,

werpen, vangen, rollen, duikelen en balanceren etc komen aan bod, en daarmee

wordt een goede basis gelegd om veelzijdig en gezonde en leuke manier te kunnen

bewegen. PHDES heeft vier trainers die deze speciale opleiding hebben gevolgd.

Om het belang van goed bewegen verder te onderstrepen is de basisschool

Wereldwijs partner van PHDES voor het beweegdiploma en daarmee is de vereniging

ook gecertificeerd om het diploma te mogen uitreiken.


Het is van groot belang dat kinderen ook na het behalen van het Nijntje

beweegdiploma blijven bewegen om de motorische vaardigheden optimaal te

ontwikkelen. Dit kan bij een van de groepen van PHDES (zowel turnen als

jazzdance), maar uiteraard ook bij een andere sportvereniging. Blijven bewegen is

het aller belangrijkste. Als U meer wilt weten over het lesaanbod bij PHDES kijk

dan op onze website (www.phdes.com)

Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma vindt U op de website van de

KNGU (www.kngu.nl/beweegdiploma)

       

 

 

.