PHDES LANDGRAAF     

          


Koninklijke Nederlandse Gymnastiek UnieNieuwe privacywet: gratis tool voor KNGU-clubs!Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Door de nieuwe wetgeving moeten de administratieve handelingen ten aanzien van privacy anders worden geregeld. Hoe ga je om met de persoonsgegevens van jouw leden en hoe openbaar zijn deze? Verspreid je (onbewust) deze gegevens aan derden? Mag dat eigenlijk wel met de nieuwe wetgeving?


Gratis AVG-tool met inlogcode

Om clubs te ondersteunen bij het doorvoeren van de nieuwe wet- en regelgeving biedt de KNGU een gratis AVG-tool aan. Met het doorlopen en invullen van deze tool ontwikkel je een privacyprotocol dat volledig voldoet aan alle voorwaarden van de nieuwe AVG-wet.

In de eerste week van februari ontvangen alle KNGU-clubs een inlogcode om gebruik te maken van de tool. De inlogcode wordt per e-mail verstrekt. Houd je mailbox dus goed in de gaten.

Deze tool kostte € 250 per vereniging. Na onderhandeling met NOC*NSF is dit bedrag teruggebracht tot € 7. Deze kosten neemt de KNGU voor haar rekening. Hierdoor kunnen wij deze tool gratis aanbieden aan al onze clubs .Klik hier en ga direct naar de AVG-tool!Nieuwe AVG-wet: neem het écht serieus!

Stel, een lid van jouw club vindt dat je zijn of haar gegevens ten onrechte gebruikt, dan kan hij of zij hier echt werk van maken. De boetes zijn dan torenhoog en de pakkans is echt reëel. Zorg ervoor dat je aan alle voorwaarden voldoet!

Ook de KNGU moet voor 25 mei voldoen aan de nieuwe AVG-regelgeving. Alle processen die de bond faciliteert worden onder de loep genomen. Denk aan systemen als Digimembers, het Loket en de Campus. Hier hoef je als club op dit moment niets mee te doen. Alle clubs worden geïnformeerd over de veranderingen en aanpassingen van de systemen.


Vragen?

Voor vragen rondom de nieuwe wetgeving kun je contact opnemen met Peter Bus, KNGU. Ook is sport.nl/voorclubs altijd te raadplegen voor de laatste informatie rondom dit thema. In het artikel, ‘Privacy, wat is dat?’ wordt een groot aantal juridische termen verklaard en dit artikel helpt clubs ook om aan de slag te gaan met de nieuwe wetgeving.