Sportgroep 55+

Tweede fitheidstest 55+

Wie: Dames en/of heren 55+ (2 groepen)

Leidster: Hermien de Jong

Locatie: sporthal TerWearden

Door het overweldigende succes met blakende resultaten zal er op 10 april 2017 in sporthal Ter Waerden de derde 55+ fitheidstest plaatsvinden.

In februari van 2016 vond op initiatief van gymnastiekvereniging PHDES de eerste fitheidstest voor 55-plussers plaats. 

Onder professionele medische- en beweegbegeleiding wordt er door de 55-plus deelnemers een doordacht beweegparcours afgelegd, welk bestaat uit testen variërend van bloeddrukmeting tot knijpkracht en van reactietest tot loopparcours. Na afloop van het afgelegde parcours vernemen de deelnemers in een persoonlijk 1 op 1 gesprek met een bewegingsadviseur direct de door hun behaalde resultaten. Op basis van een professioneel advies worden in dit gesprek tevens de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor een beweegintroductieprogramma. De fittest en de adviesgesprekken worden u door GV PHDES gratis aangeboden. De kosten van het introductieprogramma zijn afhankelijk van de door u gemaakte sportkeuze. Op dezelfde locatie zal er die dag een beweegmarkt plaatsvinden. Deze beweegmarkt is vrij toegankelijk. U kunt hier terecht met vragen over bijvoorbeeld fysiotherapie en gezondheidszorg.  


Inwoners binnen een bepaald postcode gebied zullen een brief ontvangen. Echter, dit wil niet zeggen dat mensen buiten dit postcodegebied niet kunnen deelnemen aan de fitheidstest.

Aanmelden kan ook via deze website. Vul de gegevens in en retourneer deze middels de optie “verzenden” voor 25 maart 2017 aanstaande. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u tijdig informatie omtrent tijdstip, etc.

Hier het formulier :

Wilt U graag iemand meenemen vul het formulier nog een keer in met de juiste gegevens en verstuur gewoon nog een keer!

Wij zien ernaar uit om u op 10 april te mogen begroeten in sporthal TerWearden.


Sportgroetjes,

GV PHDES
Geslaagde eerste fitheidstestdag 55-plussers


In het kader van het door GV PHDES geïnitieerde initiatief “Gezond bewegen voor 55-plussers”, vond afgelopen woensdag 3 februari in sporthal de Baneberg te Landgraaf de eerste fitheidstest plaats. Onder professionele medische- en beweegbegeleiding legden, verspreid over de gehele dag, 120 55-plussers een doordacht beweegparcours af, welk bestond uit testen variërend van bloeddrukmeting tot knijpkracht en van reactietest tot loopparcours. Na afloop van het afgelegde parcours vernamen de deelnemers in een persoonlijk 1 op 1 gesprek met een bewegingsadviseur direct de door hun behaalde resultaten. In het verlengde hiervan heeft het merendeel van de deelnemers die middag nog gebruik gemaakt om in te schrijven voor een 12 weken durend introductieprogramma. 


Volgens projectleider Mark Balk kan er tevreden worden teruggekeken op een op meerdere fronten geslaagde eerste fitheidstestdag. “Fantastisch om te zien met welk enthousiasme en passie de deelnemers en hun begeleiders het parcours doorliepen. Gelukkig mag er geconcludeerd worden dat het merendeel van de deelnemers gemiddeld en boven-gemiddeld scoorden. Van de andere kant waren er ook enkele deelnemers waarvan de dienstdoende arts van mening was dat er voor bijsturing van bepaalde waarden, als bijvoorbeeld bloeddruk, een bezoekje aan de huisarts gebracht diende te worden. Missie van het initiatief is om 55-plussers aan het bewegen te krijgen en te houden, echter als er naar aanleiding van resultaten uit de fitheidstest door een vakkundige arts geadviseerd wordt om aandacht te laten geven aan bepaalde medische waarden, dan bewijst het project ook op dit vlak haar meerwaarde.” Na deze eerste fitheidstestdag zullen er nog 2 fitheidstestdagen volgen. Wanneer deze zullen plaatsvinden is op dit moment nog niet exact bekend. Als er dus geïnteresseerde 55-plussers zijn die om welke reden of redenen niet hebben kunnen deelnemen aan de fitheidstest op 3 februari, hiervoor heeft Balk het advies om de huis aan huis bladen goed in de gaten te houden en regelmatig de site van PHDES (www.phdes.nl) te checken. Mochten mensen willen informeren naar de instroommogelijkheden binnen een van de vele introductieprogramma’s, dan kunnen ze een mailtje sturen aan Hermien de Jong, info@fitmethermien.nl


Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Rob Snijkers, 06 – 108 907 77

Mark Balk (projectleider), 06 – 204 081 78