PHDES LANDGRAAF     

          

 

UITNODIGING LEDENVERGADERING 

 


17-04-2018 om 20.00 uur in de Lichtemich

 

Agenda


1. Opening

2. Verslag ledenvergadering  13 maart 2017 (ligt ter inzage op kantoor)

3. Bestuur

- DB: aftredend de penningmeesters Marion Doveren en Hilde Kouwenberg

         Hilde stelt zich herkiesbaar.

-Financieel jaarverslag en verslag van kascontrolecommissie

-Bestuursmededelingen:

     - PR: website, facebook en communicatie

- teambuildingsdag

- 100 jaar PHDES

   - wvttk…..

4. Terugblik en vooruitblik 

- Beknopte verslagen van turn-,jazz- en seniorenafdeling.
- Beknopt verslag van de gympies 

- beknopt verslag van de kampcommissie

5. Beheer:
Nieuws van beheer

6.  Toekomstvisie

         - Toekomst plannen en ontwikkelingen van de afdelingen 

- samenwerkingen

7. Rondvraag

8. Sluiting


Pak je kans en kom met z’n allen naar de ledenvergadering. Dit is de gelegenheid om te discussiëren over de vereniging.

Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom

Indien iemand nog bespreekpunten heeft dan kan dit gemaild worden naar secretariaat