PHDES LANDGRAAF     

          

Beheer

GV PHDES en voorheen GV Prins Hendrik heeft al sinds de jaren 60 gymzaal de Lichtenberg als thuisbasis.

In 1990 heeft de gemeente de vereniging gevraagd of zij de gymzaal niet in beheer zou willen nemen. De gemeente bleef nog eigenaar maar de vereniging regelde vanaf dat moment de dagelijkse gang van zaken en was ook verantwoordelijk voor het verhuur en klein onderhoud. De volgende vraag kwam in 2001. De gemeente heeft toen het voorstel gedaan om het hele gebouw te privatiseren; en daarmee werd GV PHDES eigenaar van gymzaal de Lichtenberg. Dit betekende natuurlijk meer verantwoordelijkheid en ook tijd wat hiermee gemoeid gaat om de zaal op een goede manier te exploiteren. Tot nu toe heeft de vereniging ook voordelen gehad van een eigen accommodatie, waarbij men natuurlijk zelf kan bepalen over de uren, materiaalkeuzes, mogelijkheid om makkelijker spullen op te slaan in en rond het gebouw, etc. Naast de eigen vereniging maakten ook anderen gebruik van de zaal, waaronder ook de basisschool “de Carrousel” nu " Wereldwijs". Het moge duidelijk zijn dat de inkomsten van de derden belangrijk zijn om de zaal goed te exploiteren. Echter rijk zal de vereniging er ook niet van worden; al deze inkomsten zijn nodig om de zaal goed te onderhouden, evenals dat ook de vereniging huur betaald voor de uren zaalgebruik.

In de jaren sinds privatisering zijn er 2 grote veranderingen in het gebouw gekomen:

– In 2003 hebben we de grote doucheruimte verbouwd. Deze bestond uit losse douchehokjes wat erg arbeidsintensief was om dit schoon te houden en was ook erg groot. Daarom hebben we een deel van deze ruimte als berging geschikt gemaakt, en de rest als nieuwe kleinere doucheruimte ingericht, compleet met nieuw meubilair en sanitair. Dat mocht ook wel want het oude sanitair was inmiddels meer dan 40 jaar oud.

– In 2009 hebben we het gebouw uitgebreid met “d’r Lichtemich”, onze vergader- en activiteitenruimte. Het is gebleken dat dit een zeer nuttige ruimte is, en een goede aanvulling in onze accommodatie. Nu kan iedere geleding (bestuur, leiding, gympies, beheer) in onze eigen accommodatie vergaderen, maar ook kunnen we de verenigingsactiviteiten in het eigen gebouw houden. Denk aan ouderavonden, jubilea, kerstvieringen, etc maar ook aan alle activiteiten van de gympies (disco’s, filmavonden, speurtochten, carnaval, etc). Of als een groep gewoon na de les samen nog even koffie wil drinken om een verjaardag van een van de leden wil vieren of gewoon even wil bijpraten.

Om de gymzaal goed te beheren is er vanaf het begin een commissie beheer actief. Zij regelen alles in en rondom het gebouw. Ook de beheerder, een belangrijke taak in het beheer van de zaal, is lid van deze commissie. Vanaf het begin dat we de zaal in beheer hadden tot 2010 heeft Winand Doveren deze taak met veel enthousiasme vervuld. Helaas moest hij vanwege gezondheidsredenen stoppen. Ger Bosma heeft deze taak, gelukkig met evenveel enthousiasme, van Winand overgenomen (met een tussenpose van een jaar waar we middels een ander oplossing de zaal zo goed mogelijk in de dagelijkse praktijk runde).

Commissie beheer
Bert Kouwenberg  | voorzitter
Marion Doveren | penningmeester en contactadres huurders

Rob Snijkers | technische zaken
Fred Thomas | technische zaken
Ivo Stultiens | technische zaken
Margaret Thomas | styliste
Ger Bosma | beheerder gymzaal de Lichtenberg